Instalarea si montarea aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid

Cu puteri nominale ≤ 400 kw

In scopul intelegerii activitatilor din titlul acestui articol vom prezenta pe scurt intelesul acestor termeni conform reglementarilor tehnice nationale astfel:

Prin aparat, prescriptia tehnica ISCIR PT A1-2010 defineste echipamentul destinat incalzirii utilizand combustibil gazos, lichid sau solid .
Instalarea este activitatea de fixare sau amplasare a unui aparat ( in cazul cel mai frecvent – microcentrala termica ), la locul de utilizare in vederea asigurarii conditiilor necesare functionarii acestuia.
Montarea reprezinta activitatea de imbinare a partilor componente ale aparatului ( microcentralei termice ), conform documentatiei tehnice livrata de producator.

Instalarea respectiv montarea microcentralelor se poate efectua de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile din statele membre ale Uniunii Europene. Aceste persoane juridice trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Dupa incheierea activitatilor de instalare, respectiv montare a unei microcentrale termice, producatorul acesteia sau, dupa caz, persoana juridica autorizata sa instaleze sau monteze microcentrala (aparatul) trebuie sa intocmeasca si sa emita o declaratie de conformitate intocmita conform anexei 1 din  prescriptia tehnica ISCIR PT A1-2010. Mentionam ca aceasta prescriptie este publicata in integralitatea sa pe site-ul www.iscir.ro.

Fiecare microcentrala instalata sau montata de persoana juridica autorizata de catre ISCIR se  va inscrie in ,, Registrul de evidenta a lucrarilor ‘’, intocmit conform anexei 2 din  aceeiasi prescriptie tehnica.

Activitatea de instalare a unei microcentrale se va executa cu obligatia respectarii legislatiei specifice in vigoare. Daca in conformitate cu reglementarile legale in vigoare se va impune obtinerea  unor avize suplimentare specifice, aceasta obligatie revine detinatorului sau utilizatorului microcentralei termice.

In cazul instalarii unei microcentrale se efectueaza amplasarea acesteia pe pozitie si racordarea sa, dupa caz, la utilitati si anume la: circuitele de apa, combustibil (gazos, lichid sau solid), energie electrica si gaze arse, in conformitate cu documentatia de instalare.

Activitatea de montare a microcentralelor, in scopul pregatirii pentru punerea in functiune, consta din lucrari de imbinare a componentelor acestora, care se executa conform unei documentatii tehnice intocmita inaintea inceperii lucrarilor de montare.