Punerea in functiune (PIF) a microcentralelor si admiterea functionarii lor.

Vom prezenta aici activitatea de punere in functiune a microcentralelor noi (la prima punere in functiune).

Detinatorii au obligatia sa solicite punerea in functiune si sa obtina admiterea sau autorizarea functionarii conform cerintelor prescriptiei tehnice ISCIR PT A1-2010.

Activitatea aceasta se poate efectua de catre producatorul microcentralei , de catre persoanele juridice autorizate pentru verificari tehnice in utilizare de  ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE.

Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE trebuie sa fie inregistrate in Registrul  ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza punerea in functiune si admiterea functionarii centralelor termice precum si conditiile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite de catre prescriptia tehnica ISCIR PT A1-2010.

Punerea in functiune si autorizarea functionarii pentru cazanele de apa calda cu putere 70 kW≤ P < 400Kw si cazanele de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h care deservesc institutiile publice, se face cu participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

Inainte de a se incepe efectuarea  activitatii de punere in functiune, detinatorul sau utilizatorul centralei termice are obligatia de a pune la dispozitia persoanei juridice autorizate de catre ISCIR cel putin urmatoarele documente:

  • Documentatia de instalare si montare (dupa caz);
  • Declaratia de conformitate emisa de producatorul echipamentului (conform anexei 1 din prescriptia tehnica mentionata mai sus);
  • Instructiunile de instalare, reglare, utilizare si intretinere livrate impreuna cu centrala termica. Aceste documente vor trebui sa fie redactate sau traduse in limba romana.
  • Avizul furnizorului de combustibil gazos, in situatia in care microcentrala termica functioneaza cu acest tip de combustibil.

La punerea in functiune a microcentralei termice se vor respecta instructiunile aplicabile elaborate de producator, specifice fiecarui tip de centrala termica precum si prevederile prescriptiei tehnice ISCR PT A1 – 2010.

Persoanele juridice autorizate de catre ISCIR pentru acest domeniu de activitate trebuie sa efectueze (conform prescriptiei tehnice ISCIR aplicabile) cel putin urmatoarele verificari tehnice si anume:

  • verificarea integritatii microcentralei termice;
  • verificarile prevazute in ,,Livretul aparatului’’, al carui model este prezentat in anexa 3 , a prescriptiei tehnice ISCIR PT A1 – 2010.

Completarea livretului aparatului se va face de catre personalul tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor (RVT). Aceasta completare se va efectua numai de personalul RVT nominalizat in autorizatia ISCIR a persoanei juridice pentru verificarile tehnice in utilizare.