Repararea si intretinerea centralelor termice

Repararea si intretinerea centralelor termice (aparatelor) se poate efecua de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre autoritatile competente din celelalte state ale Uniunii Europene.

In cazul persoanelor juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale U.E. acestea trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza repararea si intretinerea centralelor termice precum si conditiile de inregistrare in Registrul ISCIR a persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica PT CR 4-2009.

Prin intretinerea centralei termice se intelege, conform reglementarilor tehnice in vigoare (PT A1 – 2010), totalitatea operatiilor prin care se asigura mentinerea acesteia in parametrii de functionare in conditii de siguranta.

De asemenea, prin repararea unei centrale termice se defineste ansamblul de lucrari si operatiuni care se executa prin inlaturarea neconformitatilor sau defectiunilor constatate la centrala termica in scopul aducerii acesteia la parametrii initiali sau la alti parametri care sa asigure functionarea in conditii de siguranta a centralei termice, conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Producatorii de microcentrale care efectueaza repararea si intretinerea acestora sunt exceptati de la cerintele de autorizare prevazute de reglementarile tehnice in vigoare.

Dupa finalizarea  activitatii de reparare, persoana juridica executanta trebuie sa intocmeasca si sa elibereze o declaratie de conformitate, redactata in concordanta cu prescriptia tehnica PT A1 – 2010, Anexa 1.

Repararea si intretinerea centralelor termice (aparatelor) se executa cu respectarea instructiunilor producatorului si a documentatiei de reparare.

Repararea si intretinerea cazanelor de apa calda cu putere 70 Kw ≤ P < 400 Kw si cazanele de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h care deservesc institutiile publice se  desfasoara sub supravegherea  RSVTI (operatorul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica ainstalatiilor), autorizat de catre ISCIR pentru acest domeniu de activitate.

Inlocuirea dispozitivelor de siguranta, de control si de reglare defecte se face numai cu produse similare construite de catre producator sau cu produse similare certificate CE.

Inlocuirea arzatorului se face numai cu arzatoare compatibile, indicate de catre producatorul centralei termice.

Inlocuirea instalatiilor de ardere, de reglare, de automatizare si de protectie cu alte instalatii, diferite functional fata de cele prevazute in documentatia initiala sau dotarea centralelor termice cu asemenea instalatii, se va face conform prevederilor prescriptiei tehnice ISCIR PT C 11-2010, referitoare la instalatiile de automatizare.

Centralele termice reparate la elementele sub presiune se supun unei incercari la presiune hidraulica. Aceasta incercare se va face cu apa la presiunea indicata de producator, timp de 10 minute; temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca 50° C, iar temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta de 15° C.

Incercarea la presiune se considera admisa in cazul in care, dupa expirarea timpului de incercare, nu se constata pierderi de presiune, evidentiate prin verificarea manometrelor de proba, deformatii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apa.

In situatia in care se efectueaza una din urmatoarele operatii:

  • inlocuirea dispozitivelor de siguranta, de cotrol si de reglare;
  • inlocuirea arzatorului;
  • inlocuirea instalatiilor de ardere, de reglare, de automatizare si de protectie (sau dotarea unei centrale termice cu astfel de instalatii);
  • repararea elementelor sub presiune.

   Persoana juridica autorizata pentru lucrari de reparare si intretinere trebuie sa intocmeasca o documentatie tehnica de reparare.

Documentatia tehnica de reparare va trebui sa cuprinda minim urmatoarele elemente:

  • lista lucrarilor efectuate si
  • documentatia de insotire a componentelor inlocuite.

Documentatia tehnica de reparare trebuie atasata la livretul aparatului.

Nota: Toate lucrarile de reparare efectuate se consemneaza in registrul de evidenta a lucrarilor, conform cerintelor prescriptiei tehnice PT A1-2010, Anexa 2.